Draaiboek bestrijding Afrikaanse Varkenspest

Dat een besmetting met AVP in Nederland grote economische gevolgen heeft, hoeft geen betoog. Hoewel er internationaal is afgesproken dat een besmetting bij wilde zwijnen de AVP status van een land niet beïnvloedt, is de kans bijna 100% dat derde landen handelsbarrières opwerpen, waardoor de export ernstig wordt belemmerd met alle gevolgen van dien.

AVP is een aangifteplichtige ziekte. De verschijnselen van AVP worden toegelicht in het volgende animatiefilmpje van de EU-commissie.

Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Voor vragen over AVP kunnen varkenshouders en dierenartsen telefonisch terecht bij de Veekijker van GD 0900-7100000, optie 2.

Draaiboeken

Voorop staat dat we alles moeten doen om AVP buiten Nederland te houden. Echter, bij een situatie waarin AVP bij wilde zwijnen wordt geconstateerd, zullen ongeveer dezelfde maatregelen gelden als voorheen in België en nu in Duitsland. De overheid is dan verantwoordelijk voor de uitvoering en de kosten van de bestrijding. De draaiboeken hiervoor liggen klaar en in februari 2020 heeft er een oefening plaatsgevonden.

De aanpak van AVP en ook KVP is wettelijk vastgelegd in de beleids- en uitvoeringsdraaiboeken.

Samenvatting maatregelen

Een samenvatting van de maatregelen bij een uitbraak AVP/KVP vindt u in onderstaande presentatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Links naar websites draaiboeken

Drie dagen voer op voorraad

Bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest of klassieke varkenspest krijgen alle varkenshouders in Nederland eerst gedurende 72 uur te maken met een totale standstill. Het advies is dan ook om altijd voor minimaal drie dagen voer op voorraad te hebben.

Minimaal zes weken noodhuisvesting

Bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen of gehouden varkens is het nodig om te zorgen voor minimaal veertig dagen noodhuisvesting. Dat geldt voor de bedrijven die het dichtst bij de uitbraak liggen in het beschermingsgebied.

Varkenshouders in de buurt van de uitbraak krijgen tegelijkertijd te maken met een beschermingsgebied (B-gebied) en een toezichtsgebied (T-gebied) op basis van EU-regelgeving. De bepalingen hiervoor staan ook in de Nederlandse beleids- en uitvoeringsdraaiboeken. De omvang van de beschermings- en toezichtsgebieden bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest of klassieke varkenspest is circa 3 kilometer rondom de uitbraak voor het B-gebied en circa 10 kilometer voor het T-gebied. Bij de vaststelling van deze gebieden houdt de overheid rekening met natuurlijke en controleerbare grenzen, dus de gebieden kunnen groter zijn.

In de B- en T-gebieden geldt een aantal EU-maatregelen. Alle bedrijven in de gebieden worden bezocht en de varkens worden onderzocht op Afrikaanse varkenspest of klassieke varkenspest, toegang tot de bedrijven is verboden en gedurende een minimale periode is geen enkel transport van dieren toegestaan. Bij die minimale periode is er een duidelijk onderscheid tussen Afrikaanse varkenspest en klassieke varkenspest

De EU-maatregelen in de beperkingsgebieden gelden gedurende een minimale periode:
• Voor klassieke varkenspest minimaal dertig dagen (B-gebied) of 21 dagen (T-gebied);
• Voor Afrikaanse varkenspest minimaal veertig dagen (B-gebied) of dertig dagen (T- gebied);

Bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest moeten varkenshouders er dus van uitgaan dat het bedrijf tot wel veertig dagen op slot zit. Het advies van de POV is om voor een periode van minimaal zes weken een noodplan voor huisvesting te hebben. Het hebben van een noodplan is een IKB verplichting.

Op de website van Holland Varken zijn de brochure Noodhuisvesting en het Plan voor noodhuisvesting te vinden. Bekijk hier ook de praktische tips

Vind meer informatie over Afrikaanse Varkenspest op de POV-website

1. Blijf alert en neem verantwoordelijkheid

2. Voorkomen risico's insleep AVP-virus

3. Hobbyhouders en buitenvarkens

4. Beheer en reductie aantallen wilde zwijnen in Nederland

5. Draaiboek bestrijding Afrikaanse Varkenspest