Hobbyhouders en buitenvarkens

Er is nog veel onbekendheid bij de houders van hobbyvarkens en bij anderen die (beroepsmatig) in contact komen met hobbyvarkens over wat er zoal komt kijken bij het houden van varkens. De POV vindt het belangrijk dat hobbyhouders zich registreren en goed worden geïnformeerd over de wettelijke eisen die ook voor hun gelden.

Praktische informatie voor hobbyhouders ook over diergezondheid en het voorkomen van insleep AVP is samengebracht in een flyer. Als varkenshouders contact hebben met hobbyhouders  is het goed om ze ‘met de flyer in de hand’ op een vriendelijke wijze te informeren. Er is meestal geen sprake van onwil maar van onwetendheid.  

De POV werkt samen met de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders, de hobby varkensvereniging, GD en KNMvD om de bewustwording met betrekking tot registratie, goede houderij en diergezondheid te vergroten. Hobbyhouders kunnen ook gebruik maken van de informatie op de website van ‘levende have’. Op deze website is ook een mooie infographic beschikbaar.  

Sinds kort zijn bij deze groep de ‘Buitenvarkenhouders’  aangesloten. Naast biologische varkenshouders zijn er verschillende concepten waar varkens in een buitensysteem worden gehouden. Daarom is er contact gelegd met twee buitenvarkenshouders die zich inzetten om deze groep te verenigen en deze manier van varkenshouden te professionaliseren op het gebied van voedselveiligheid en (externe) bioveiligheid. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het opstellen van extra biosecurity eisen.

 

Vind meer informatie over Afrikaanse Varkenspest op de POV-website

1. Blijf alert en neem verantwoordelijkheid

2. Voorkomen risico's insleep AVP-virus

3. Hobbyhouders en buitenvarkens

4. Beheer en reductie aantallen wilde zwijnen in Nederland

5. Draaiboek bestrijding Afrikaanse Varkenspest