Voorkom risico's insleep AVP-virus

Het Afrikaanse Varkenspestvirus moet koste wat het kost buiten de deu worden gehouden. Varkenshouders kunnen zelf veel doen om het risico op insleep zo klein mogelijk te houden.

De belangrijkste verspreiders van het AVP-virus zijn wilde zwijnen. Zij zorgen voor snelle verplaatsing van het virus binnen hun territorium dat doorgaans 15-20 kilometer in doorsnede is. Op microniveau verspreiden ook teken en vliegen het virus, in Azië wordt ook gewezen op kraaien als verspreiders van het virus. Als we kijken naar de afstand die het virus overbrugt, dan zijn mensen de grootste verspreiders. Door besmet voedsel, besmette mest aan schoeisel of voertuigen kan het AVP-virus enorme afstanden afleggen. Dat hebben we gezien bij de uitbraak in België.

Voer

Recente onderzoeken tonen nog een andere gevaarlijke verspreider van het virus aan: veevoer. Onlangs werd bewezen dat AVP enkele maanden kan overleven in veevoer, ondanks hoge vochtigheid en temperaturen.

Aan het voeren van keukenafvallen en voedselresten zitten grote risico’s. Het is in de EU verboden deze producten aan varkens te voeren.

Etensresten in de natuur

Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen, blijft onverminderd groot. Op de grote afstand is menselijk handelen de grootste risico vorm voor insleep van AVP. Het is daarom van het grootste belang de insleep te voorkomen door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten en door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen.

Werknemers uit het buitenland

Buitenlandse werknemers zijn hierbij een belangrijke doelgroep die we moeten blijven informeren en benaderen. De NVWA en de POV hebben voor arbeidsmigranten flyers beschikbaar om ze voor te lichten en te waarschuwen voor het meenemen van voedselproducten.

Download de oproepen voor buitenlandse werknemers hier in het TsjechischRoemeensBulgaarsPools, Nederlands en Engels.  

Vrachtwagenchauffeurs / parkeerplaatsen

Een van de risico’s voor de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) is dat chauffeurs uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen. Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden. In het kader van de gezamenlijke preventieve acties, zijn op de belangrijkste parkeerplaatsen informatieborden geplaatst. Deze borden leggen het belang van het veilig inzamelen van etensresten duidelijk uit. Dierenartsen, slachterijen en varkenshouders leveren hun bijdrage aan het periodiek controleren van risicovolle parkeerplaatsen.

Is er op deze parkeerplaatsen iets niet in orde? Meld dat dan via de Buiten-Beter-app.

Reizigers en toeristen

Mede op aandringen van de POV zijn de douanecontroles op import van vleesproducten door reizigers en toeristen (vliegvelden en haven) opnieuw verscherpt. Dit om te voorkomen dat er via die route besmette vleesproducten binnen komen. De NVWA heeft hierover regelmatig overleg met de douane instanties. Dit ook over het ontwikkelen en toepassen van waarschuwings- en informatiemateriaal.

Hier Informatie van de NVWA voor buitenlandse chauffeurs en reizigers

 

Vind meer informatie over Afrikaanse Varkenspest op de POV-website

1. Blijf alert en neem verantwoordelijkheid

2. Voorkomen risico's insleep AVP-virus

3. Hobbyhouders en buitenvarkens

4. Beheer en reductie aantallen wilde zwijnen in Nederland

5. Draaiboek bestrijding Afrikaanse Varkenspest