Antibiotica: de veranderingen in 2021

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Daarnaast bevindt het grootste deel van alle varkensbedrijven (ongeveer 75%) zich al in het (groene) streefgebied van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dit is bereikt door de gezamenlijke inspanning van varkenshouders, dierenartsen en voeradviseurs. Een resultaat waar we trots op zijn!

Ondanks alle inspanningen zijn er ook nog bedrijven die het niet lukt om in het groene gebied te komen en te blijven. Voor deze bedrijven komen Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), dierenartsen en voeradviseurs nu met een gezamenlijk plan om hen te helpen naar het groene gebied te bewegen. Dit plan wordt vanaf 1 januari 2021 in de IKB’s opgenomen.

Huidige situatie

Op dit moment moeten bedrijven in het (rode) actiegebied twee keer per jaar een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opstellen, samen met de bedrijfsdierenarts. De IKB’s schrijven deze bedrijven aan en controleren of de aanvullende BGP’s daadwerkelijk gemaakt worden.

Veranderingen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 schrijven de IKB’s rode bedrijven nog maar één keer per jaar aan, jaarlijks rond februari. Het antibioticumgebruik wordt berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:

1. Jaar rood: de varkenshouder maakt een aanvullend BGP met de bedrijfseigen dierenarts.

2. Jaar rood: de varkenshouder stelt een adviesteam samen; dit team bestaat tenminste uit een varkensdierenarts en een externe bedrijfsadviseur, bij voorkeur de voeradviseur. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.

3. Jaar rood: de varkenshouder stelt een expertteam samen; dit team bestaat naast de deelnemers van het adviesteam uit een onafhankelijke procesbegeleider. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.

4. Jaar rood: voor bedrijven die 4 jaar of langer in het rode gebied zitten, zal maatwerk per bedrijf geleverd worden, waarbij uiteindelijk schorsing van IKB tot de mogelijkheden behoort.

Het advies- en expertteam gaan samen met de varkenshouder aan de slag om het antibioticumgebruik naar het groene gebied te krijgen. Vóór 1 april dient het aanvullend BGP of het eerste verslag van het advies-/expertteam gereed te zijn.

LET OP:

Per 1 januari 2021 wordt het plan opgenomen in de IKB’s. Vanaf dat moment wordt begonnen met de eerste twee stappen van het bovenbeschreven plan. Bedrijven die op dat moment twee jaar achter elkaar rood zijn (2019 en 2020), stellen dus een adviesteam samen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt stap 3 ook uitgevoerd en moeten bedrijven die drie jaar achter elkaar rood zijn (2019, 2020 en 2021) een expertteam samenstellen.

 

Route naar een lager antibioticumgebruik (klik op de afbeelding om de pdf te downloaden)

 

Bekijk ook:

Vragen en antwoorden over het antibioticagebruik in 2021

Route naar een lager antibioticumgebruik