Route naar een lager antibioticumgebruik

(klik op de afbeelding om de pdf te downloaden)

 

1. Mijn bedrijf zit op 1 januari 2021 één jaar in het rood, wat moet ik doen?

- u maakt een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan (BGP) met uw bedrijfseigen dierenarts.

- u zorgt ervoor dat het aanvullend BGP vóór 1 april in het bezit is van de certificerende instelling van uw IKB.

2. Mijn bedrijf zit op 1 januari 2021 twee achtereenvolgende jaren in het rood, wat moet ik doen?

- u stelt een adviesteam samen.

- u maakt met het adviesteam een aanvullend BGP-actieniveau. Denk hierbij o.a. aan:

- het vastleggen van twee vervolgafspraken met het adviesteam in het kalenderjaar;

- de ondertekening door varkenshouder en alle leden van het adviesteam.

- u zorgt ervoor dat het eerste aanvullend BGP-actieniveau vóór 1 april in het bezit is van de certificerende instelling van uw IKB.

3. Mijn bedrijf zit op 1 januari 2022 drie achtereenvolgende jaren in het rood, wat moet ik doen?

- u stelt een expertteam samen.

- u maakt met het expertteam een aanvullend BGP-actieniveau. Denk hierbij o.a. aan:

- het aansluiten van een onafhankelijke procesbegeleider van de erkende lijst;

- het vastleggen van twee vervolgafspraken met het expertteam in het kalenderjaar;

- de ondertekening door varkenshouder en alle leden van het expertteam.

- u zorgt ervoor dat het eerste aanvullend BGP-actieniveau vóór 1 april in het bezit is van de certificerende instelling van uw IKB.

 

Bekijk ook:

Het antibioticagebruik in 2021

Vragen en antwoorden over antibioticagebruik in 2021