Bedrijfsspecifiek hitteprotocol' tegen hittestress op warme dagen

De POV heeft  een Bedrijfsspecifiek hitteprotocol ontwikkeld. Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen. Het protocol is ontwikkeld door Wageningen University & Research (WUR).

Kern van het protocol is dat varkenshouders samen met hun medewerkers, adviseurs en dierenarts tijdig maatregelen nemen, effecten meten en evalueren wat nog beter kan. Het Bedrijfsspecifieke hitteprotocol is ontwikkeld op basis van onder meer ervaringen die varkenshouders hebben opgedaan tijdens de hete zomer van 2019. Varkenshouders hebben hun best gedaan om hun dieren te behoeden tegen hittestress en bedachten daarvoor soms creatieve oplossingen. Deze oplossingen zijn verzameld. Daarnaast is op basis van literatuur gekeken hoe hittestress bij varkens het beste voorkómen kan worden.

Op de website Vitale Varkens vindt u het Bedrijfsspecifieke hitteprotocol en een brochure met veel praktische tips om hittestress bij varkens te voorkomen.