Hitteprotocol veetransport bij temperaturen boven 27 graden

De NVWA werkt bij extreme temperaturen (hitte en kou) met het vernieuwde Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen. Ook Vee&Logistiek Nederland en de slachterijen werken bij hoge temperaturen met speciale protocollen. Het hitteprotocol van Vee&Logistiek treedt in werking voor elke dag dat er in De Bilt een temperatuur van 27 graden Celsius wordt voorspeld. Inwerkingtreding van het hitteprotocol betekent dat de beladingsgraden worden aangepast en de transportwagens extra worden geventileerd.

De hitteprotocollen van de slachterijen treden in werking als er een temperatuur van 30 graden Celsius wordt voorspeld of gedurende een periode van vier dagen 27 graden of meer. De slachterijen verplaatsen dan de aanvoertijden naar de vroege ochtend en nemen maatregelen om de wachttermijnen voor het lossen zo kort mogelijk te houden en om de wagens die aankomen op de slachterij te koelen. Bij temperaturen boven de 35 graden mogen geen dieren worden vervoerd en vindt ook geen exportcertificering plaats.
De NVWA biedt de mogelijkheid om op warme dagen volgens tropenrooster te certificeren voor de export. Dit van 4.00 uur tot 22.00 uur.
De POV ondersteunt de werkwijze om op warme dagen het transport van varkens te laten plaatsvinden tijdens de koelere perioden van de dag. De POV roept de varkenshouders op attent te zijn en op tijd afspraken te maken met transporteur en slachterij over de planning van transport en aanvoer van de varkens op de slachterij en het laten uitvoeren van de exportcertificering van de NVWA.