Temperatuurgrens voor lange afstand transporten naar 3­­0 graden

De temperatuurgrens voor veetransporten over lange afstanden staat op 30 graden Celsius. De NVWA geeft geen certificaat meer af voor transporten met een duur van meer dan 8 uur, als op (een deel van) de betreffende route een buitentemperatuur wordt voorspeld van meer dan 30° C.

Minister Schouten heeft in een Kamerbrief aangegeven zich hieraan strikt te willen houden. Deze nieuwe werkwijze kan bij langere perioden van warm weer in met name Frankrijk en Spanje, gevolgen hebben voor de export van biggen naar Spanje. De NVWA kan uitzonderingen toestaan als de aanvrager een reisjournaal kan overleggen waarmee wordt aangetoond dat de temperatuur in de wagen niet boven de 30° C komt, door het transport voornamelijk uit te voeren in de avond, nacht en vroege ochtend en/of vervoer met vrachtwagens met actieve koeling van voldoende capaciteit. Dit eventueel in combinatie met een verlaging van de beladingsgraad.

Reisjournaal
Het advies van de POV aan varkenshouders die varkens exporteren naar Spanje is, om bij perioden van hitte vooraf goed met de exporteur / transporteur te overleggen en te zorgen voor een goed reisjournaal. Vee & Logistiek Nederland en Saveetra hebben informatie beschikbaar over het opstellen van een ‘NVWA-proof’ reisjournaal.
Voor nadere informatie kunnen varkenshouders uiteraard ook terecht bij de POV via de infolijn.