Bij hitte: extra aandacht voor melden en aanbieden kadavers

De POV vraagt varkenshouders in warme perioden extra zorgvuldig te zijn met het melden en aanbieden van kadavers. Op hun website besteedt Rendac specifiek aandacht aan de werkwijze met betrekking tot het melden, bijmelden en aanbieden van kadavers tijdens de zomerperiode.

Accuraat melden

Bij perioden van hoge temperaturen is het nog belangrijker om de aantallen en/of kilogrammen zo nauwkeurig mogelijk door te geven en gebruik te maken van de optie tot bijmelden. Het VRS-systeem (het 'bandje') geeft de mogelijkheid tot bijmelden, indien er op het moment van melden reeds een melding is gemaakt voor diezelfde dag. Bijmelden kan dus als er, in aansluiting op de melding die al is gemaakt, extra materiaal aangeboden wordt.
Accurate en actuele meldingen helpen Rendac om een efficiënte- en hygiënische ophaling mogelijk te maken. Het helpt in het voorkomen van verstoringen waarbij kadavers later worden opgehaald en ze dus langer aan de weg staan (vaten) of liggen met geuroverlast als gevolg. Met een juiste melding helpt u dus uzelf en uw collega veehouders.

Extra ophaaldagen bij hoge temperaturen
Als de weersomstandigheden erom vragen, haalt Rendac ook op zaterdag kadavers op om onwenselijke situaties te voorkomen. Dit omdat het bederf nu eenmaal sneller gaat bij hogere temperaturen. Of er op zaterdag wordt opgehaald, wordt in de regel door Rendac op donderdagmiddag daarvoor besloten en gecommuniceerd. Dit op basis van de weersvoorspelling die dan geldt. De gemiddelde verwachte temperatuur voor het komende weekend moet hiervoor op dat moment 27°C of hoger zijn. Rendac communiceert dit via de VRS ('het bandje'), de Rendac website, Rendac App, Facebook en Twitter.

Kadavers zorgvuldig aanbieden

Rendac stelt eisen aan het aanbieden van de kadavers. Die zijn bij de aanbieders bekend en zijn er ook op gericht om bij het aanbieden en ophalen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken naar omwonenden en recreanten.
In de IKB–regelingen voor varkens zijn voorwaarden voor het koelen en aanbieden van kadavers opgenomen. Het is belangrijk dat onder alle omstandigheden de kadavers op een deugdelijke manier worden afgedekt zodat ze niet zichtbaar zijn en geuroverlast wordt voorkomen.

Koelen

Inmiddels maakt bijna de helft van de varkenshouderijbedrijven gebruik van gekoelde en afgesloten containers waaronder koelkelders. De POV vindt dit een goede ontwikkeling en wil overschakeling naar deze systemen verder stimuleren.