KKS Holland Varken

Onderdeel van het actieplan Vitalisering Varkenshouderij is het ketenkwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken. Dit is begin 2018 geïntroduceerd. Inmiddels is 80 procent van de varkenshouders aangesloten bij Holland Varken.

KKS Holland Varken is een overkoepelend ketenkwaliteitssysteem voor varkenshouders en slachterijen. Het is gebaseerd op uniforme basisvoorwaarden die voor alle bestaande kwaliteitssystemen in de varkenshouderij gelijk zijn en het 'Normenkader Holland Varken' worden genoemd.

Op www.hollandvarken.nl kunt u informatie vinden over KKS Holland Varken, het register met erkende deelnemers inzien en de documenten die behoren tot het Normenkader Holland Varken bekijken. Daarnaast kunnen varkenshouders formulieren downloaden die zij kunnen gebruiken voor deelname aan het Normenkader Holland Varken.