Onderzoeksagenda Varkenshouderij

De POV heeft samen met ketenpartners de Onderzoeksagenda Varkenshouderij opgesteld. Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit en intacte staarten, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd in de toekomst.

Na het wegvallen van de Productschappen was er geen collectieve financiering en commitment voor uitvoering van onderzoek. Onderzoek is van belang voor de concurrentiepositie van varkenshouders in Nederland. Om hier invulling aan te geven, heeft de POV met ketenpartners in de varkenshouderij een krachtige onderzoeksagenda neergezet. Op deze manier werkt de sector gestructureerd aan onderzoek dat de positie van varkenshouders in Nederland zal versterken. 

De onderzoekslijnen waaraan de varkenshouderij via de onderzoeksagenda gaat werken, zijn: 

- Bigvitaliteit 

POV heeft de kennis over voedingsbehoeften van zeugen in relatie tot bigvitaliteit gebundeld in een nieuwe brochure. Dit als onderdeel van de Onderzoeksagenda varkenshouderij. De voedingsbehoeften van zeugen zijn de afgelopen jaren veranderd en er is veel nieuwe kennis ontwikkeld. Deze kennis is echter versnipperd en weinig toepasbaar gemaakt voor de praktijk. Daarom is de brochure ontwikkeld als een praktische uitwerking, met handvatten voor varkenshouders in de stal. De brochure is ontwikkeld door Wageningen UR en tot stand gekomen met de hulp van voervertegenwoordigers en dierenartsen. Download de brochure en bespreek deze met uw voervertegenwoordiger en dierenarts!

Lees hier de brochure zeugenvoeding en bigvitaliteit 

 

- Verantwoord omgaan met staarten

Lees hier de flyer 'Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar'.

- Castratie en berengeur

- Data en informatiestromen in de varkenshouderij

- Verminderen van antibioticagebruik – Gezonde bedrijven

 

Lees hier meer over de onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020

 

Daarnaast heeft de POV, naar aanleiding van controles van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opdracht gegeven voor het blootstellingsonderzoek. Meer informatie hierover staat in deze folder.