Programma Vitale Varkenshouderij

Met het Programma Vitale Varkenshouderij zet de Coalitie een concrete aanpak  neer met duidelijke doelstellingen en termijnen. 

 

Integrale aanpak

Het Programma Vitale Varkenshouderij kent vijf concrete ambities en is een vervolg op het plan dat de varkenshouderij sinds 2016 uitvoert. Maakt de sector deze vijf ambities waar, dan wordt de varkenssector een kleinere, maar duurzame topsector. Een sector die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu en goede voeding. Een sector die mondiaal koploper is in duurzame circulaire landbouw en zich met een transparante ketenproductie internationaal onderscheidt op het gebied van nutriënten- en mineralenkringlopen, voedselkwaliteit, gezonde dieren, dierenwelzijn en N- / CO2-footprint.

 

Om de ambities te kunnen waarmaken zullen het Rijk (ministerie van LNV) maar ook provincies en gemeenten een aantal randvoorwaarden op het punt van regelgeving, vergunningverlening en financiële ondersteuning moeten invullen. Doen ze dit niet of onvoldoende dan zullen een aantal ambities niet waar gemaakt kunnen worden. De disclaimers zijn  in het programma opgenomen. Dit betreft ook de inspanningsverplichting en ambities die in het kader van het klimaatakkoord zijn afgesproken.

De invulling van het stikstofbeleid is van invloed op de uitvoering van het programma en het draagvlak hiervoor.

 

Ketenbrede samenwerking

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en bestaat uit een ketenbrede samenwerking van varkenshouders, fokkerijorganisaties, veevoerbedrijven, banken en slachterijen. Dit onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de heer Uri Rosenthal. Samen met het Ministerie van LNV werkt de Coalitie aan het realiseren van een krachtige en samenhangende transitie naar een toekomstbestendige varkenshouderij. Het programma wordt in overleg met overheden en betrokken NGO’s uitgevoerd.

 

Voor de uitvoering van het programma wordt en bureau ingericht dat wordt ondergebracht bij de POV.

 

  • Doel: Werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij via een breed gedragen aanpak

 

  • Huidige partners: POV, Rabobank, Vion, ForFarmers, Agrifirm, Topigs-Norsvin en ministerie LNV

 

  • Concrete en integrale aanpak en financiële ondersteuning

 

 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.

 

 

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij, neem dan contact op met info@pov.nl of 088 - 888 66 05