Vitalisering Varkenshouderij

Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is opgesteld door de Regiegroep Vitale Varkenshouderij. Leden varkenshouders staan achter het Actieplan. Op 23 juni 2016 is het Actieplan gepresenteerd.

Het Actieplan is opgesteld door de Regiegroep Vitale Varkenshouderij, waar het Ministerie Economische Zaken, Rabobank en de POV een positie hebben. Inmiddels is de regiegroep omgedoopt in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, die wordt geleid door oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

Het Actieplan richt zich op de positie van de Nederlandse varkenshouder. Het gaat  om ‘beter en anders’. De sector moet inspelen op veranderende wensen van consumenten, waar duurzamer produceren bij hoort met het oog voor dierwelzijn en milieu. De kern van het actieplan is dat de tijd van ‘vrijheid, blijheid’ voorbij is. Bepalend voor de toekomst is samenwerking.

Het belangrijkste voor verandering en vernieuwing in de varkenshouderij is de erkenning door de varkenshouders dat er belang is bij door samenwerking in de keten, waar een toekomstbestendige én maatschappelijk gewaardeerde varkensketen voorop staat.

Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is in te zien via deze link. De samenvatting is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.    

Meer informatie

Heeft u vragen over het Actieplan Varkenshouderij, neem dan contact op met info@pov.nl of 088 - 888 66 05