Nieuws

Laatste tweets

De POV is eind 2014 erkend door het Ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de doelen die de POV nastreeft, passen binnen de EU-verordening voor producentenorganisaties. Op basis van deze erkenning heeft de POV de instrumenten in handen om de positie van de Nederlandse varkenshouders richting markt en keten te versterken.