Lidmaatschap

Als lid van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) staat u als boer aan het roer. Dit is dé kans voor de varkenshouders om de krachten bundelen en samen te werken op diverse terreinen en zo een betere positie in de keten te krijgen.  Om invloed te hebben en te houden op de besluitvorming van de POV is het van belang lid te zijn. Daarnaast is het belangrijk om uit te stralen naar andere partijen dat bij de POV een grote meerderheid van de Nederlandse varkenshouders is aangesloten.

 

Contributie

Heeft u vragen over de contributie of wilt u al weten wat de contributie voor uw bedrijf is? Lees dan ‘Veelgestelde vragen contributie’ via MijnPOV.nl of vul u dieraantallen in op de online rekentool op MijnPOV.nl.

 

U kunt ook contact opnemen met de Helpdesk van de POV: 088 888 66 05 of mailen naar info@pov.nl

 

Lidmaatschap verlengen

Veel varkenshouders zijn enkele jaren geleden lid geworden van ‘de POV in oprichting’. Inmiddels is de POV een belangenbehartiger op eigen benen. Willen we dat zo houden, dan is er een solide financiering nodig. Zoals elke vereniging betalen leden contributie. In de ALV van 8 april 2019 hebben de leden het contributiesysteem en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

 

Tarieven

Contributietarieven POV 2019

 

Belangenbehartiging

 

- Lokaal/regionaal

Euro 439,00

- Nationaal/sectoraal

Euro 3,75

Internationaal/sectoraal

Euro 0,62

Gemaximaliseerd op Euro 2.500,- per lid

 

- Onderzoek & innovatie

Euro 0,64

- Sectorpromotie

Euro 0,64

 

Gebaseerd op de meitelling

De contributie per bedrijf wordt vastgesteld aan de hand van de NGE’s per bedrijf. De NGE’s zijn gebaseerd op de laatste meitelling, vastgelegd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om deze bedrijfsgegevens in te zien, heeft de POV uw toestemming nodig in de vorm van een machtiging. Download hier het machtigingsformulier

 

Aanmelden als nieuw lid

Nog geen lid van de POV, maar dat wilt u wel worden? Vult u dan het aanmeldformulier in, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk meer informatie.

Klik hier  voor de flyer met meer informatie over de POV.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier POV.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier POV voor meerdere UBN’s.

 

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar:

POV

Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Of mailen aan info@pov.nl

 

 

Huishoudelijk reglement

Kunt u hier inzien

Statuten

Kunt u hier inzien

Vragen en antwoorden over de POV

Vindt u hier