Lidmaatschap

Als lid van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) staat u als boer aan het roer. Dit is dé kans voor de varkenshouders om de krachten bundelen en samen te werken op diverse terreinen en zo een betere positie in de keten te krijgen.  Om invloed te hebben en te houden op de besluitvorming van de POV is het van belang lid te zijn. Daarnaast is het belangrijk om uit te stralen naar andere partijen dat bij de POV een grote meerderheid van de Nederlandse varkenshouders is aangesloten.

 

Contributie

Heeft u vragen over de contributie of wilt u al weten wat de contributie voor uw bedrijf is? Lees dan ‘Veelgestelde vragen contributie’ via Mijnpov.nl of vul u dieraantallen in op de online rekentool op Mijnpov.nl.

 

U kunt ook contact opnemen met de infodesk van de POV: 088 888 66 05 (keuzemenu 2) of mailen naar info@pov.nl

 

Lidmaatschap

Voor belangenbehartiging is een solide financiering nodig. Zoals elke vereniging betalen leden contributie. In de ALV van 8 april 2019 hebben de leden het contributiesysteem en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

 

Contributietarieven 2020

Belangenbehartiging 

- Lokaal/regionaal                        € 450,00
- Nationaal/sectoraal                   € 3,75/nge
Internationaal/sectoraal              € 0,64/nge
Gemaximaliseerd op € 2.500,-- per lid
- Onderzoek en innovatie           € 0,64 nge
- Sectorpromotie                          € 0,64/nge

 

Gebaseerd op de meitelling

De contributie per bedrijf wordt vastgesteld aan de hand van de NGE’s per bedrijf. De NGE’s zijn gebaseerd op de laatste meitelling, vastgelegd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om deze bedrijfsgegevens in te zien, heeft de POV uw toestemming nodig in de vorm van een machtiging.

 

Aanmelden als nieuw lid

Nog geen lid van de POV, maar dat wilt u wel worden? Vult u dan het aanmeldformulier in, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk meer informatie.

Klik hier  voor de flyer met meer informatie over de POV.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier POV.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier POV voor meerdere UBN’s.

 

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar:

POV

Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Of mailen aan info@pov.nl

 

 

Huishoudelijk reglement

Kunt u hier inzien

Statuten

Kunt u hier inzien

15 belangrijkste resultaten van de POV in 2019

Vindt u hier